matiashietikko

Testaa luonnetyyppisi

Ihmiset ovat erilaisia. Ihmisten eroavaisuuksien tiedostaminen on tärkeä keino edistää ihmisten välistä ymmärrystä ja sopuisuutta. Itse vetoan tässä blogi-viestissä Jungin luomaan ja siitä Briggsin kehittämään MBTI systeemiin. MBTI on maailman yleisin persoonallisuustesti ja se eroaa muista esim. ei tuomitsevuudessaan. Toisin kuin ehkä muissa niin se mittaa lähinnä vain ihmisen pysyviä ja muuttomattomia piirteitä, big five- toinen yleinen persoonallisuustesti taas enemmänkin ulospäin näkyviä piirteitä, ja siksi ammattilaiset käyttää sitä enemmän tarkkaillessaan kohteitaan (eläimiä tai ihmisiä). 

Persoonallisuustestit auttaa ihmisiä löytämään vahvuutensa ja heikkoutensa.

Oppien mukaan ihmiset on jo pienestä pitäen tietyn luonteenomaisia. Ihminen on joko sisäänpäinkääntynyt tai sosiaalinen, käytännöllinen tai intuiivinen, tunteilla ajatteleva tai järjellä, ja spontaani tai harkitseva. Ihminen on noita kaikkia periaatteessa mutta aina jompikumpi noista on vahvempi ja sitä yksilö käyttää vahvemmin. Lyhyt kuvaus niistä:

             Energian suuntaaminen

 • Ekstravertti E : Keskittyy mielellään ihmisiin ja asioihin ympäristössä ja saa energiaa toisten ihmisten seurassa. Tuntee olonsa kotoisammaksi ulkoisessa maailmassa kun ns. sisäänpäinkääntyneenä oman päänsä sisällä
 • Introvertti I : Keskittyy mielellään ajatusten, tunteiden ja vaikutelmien pohtimiseen ja saa energiaa yksinolemisesta, tuntee olonsa kotoisammaksi sisäisessä maailmassaan kuin ulkoisessa maailmassaan.

           Informaation hankkiminen

 • Tosiasiallinen S: Painopiste on nykyhetkessä ja aistien kautta havaitsevassa informaatiossa, pitää käytännön asioista ja yksityiskohdista, tosiasioista.
 • Intuiivinen N : Painopiste on mahdollisuuksien ja yhteyksien keksimisessä, keskittyy mielellään tulevaisuuden ja kokonaiskuvan hahmottamiseen.

            Päätöksenteko

 • Ajatteleva T : Arviot perustuvat loogisen ja objektaviisen analyysiin, korostaa järkeä,totuutta ja logiikkaa. Taipuvainen suuntautumaan tehtävään.
 • Tunteva F: Arviot perustuvat henkilökohtaisiin arvoihin ja tunteisiin, ajattelee sydämmellään ja on taipuvainen suuntautumaan ihmisiin.

           Elämäntyyliasenne ulkomaailmaan

 • Järjestelmällinen J : Pitää järjestelmällisestä, suunnitelmallisesta ja organisoidusta elämäntavasta, haluaa saada asiat ratkaisua ja päätettyä. J tyypin ihmiset käyttävät T/F päättämistä ennen havannointia.
 • Spontaani P : Pitää sopeutuvasta ja spontaanista elämäntavasta, haluaa pysyä avoinna kokemuksille. P tyypin ihmiset havannoivat S/N ennen päättämistä.

Noitten lisäksi ihmiset voidaan jakaa vielä 4 eri luokkaan mihin kuhunkin kuuluu 4 eri persoonallisuutta.

         Subtyypit

 • Käytännöllinen, tosiasiallinen ST : Luottaa havannoidessaan aisteihin ja päätöksiä tehdessään analyyttiseen ajatteluun. ST on käytännöllinen ja tosiasioissa pysyvä ihminen. Hän on hyvä teknisillä aloilla jossa käsittelynkohteena on faktat ja objektit.
 • Sympaattinen ja ystävällinen SF: On käytännöllinen ja luottaa aisteihinsa havaintoja tehdessään, päätöksiä tehdessään tosin peilailee omia tunteitaan ja arvojaan. On kiinnostunut ihmisistä enemmän kuin asioista ja on sosiaalinen, sympaattinen  ja ystävällinen. Soveltuu ihmis-aloille esim. hoitotyöhön.
 • Innostunut NF: Havannoidessaan NF luottaa intuitioon eikä huomaa yksityiskohtia aina. Hän keskittyy ideoihin, mahdollisuuksiin ja havaintoihin. Päätöksiä tehdessään hän tutkiskelee sisäisiä arvojaan ja mielellään työskentelee ihmisläheisillä aloilla. Hän on lämmin, luova ja idealisti ja hänet löytää helposti luovilta aloilta.
 • Looginen ja kekseliäs NT: Havannointiprosesissa luottaa intuitioon, hän kerää mielellään paljon tietoa mitä hän käsittelee analyyttisesti. Hän näkee hyvin asioitten kokonaisuuden ja on täsmällinen joten niimpä hän usein päätyy esim. tutkijaksi.

Testin voi suomeksi tehdä esim. täällä: 

http://netello.fi/Persoonallisuustesti

Tai englanniksi: 

http://similarminds.com/jung.html

Mielenkiintoisia sivustoja aiheeseen liittyen:

http://oddlydevelopedtypes.com/

http://www.celebritytypes.com/

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.